Over mij

Mijn naam is Karin Geleijns en ik stel me graag voor. Ik zie mijzelf als een liefdevol mens met goede luistervaardigheden, compassievolle houding en een eerlijk directe communicatie vanuit het hart. Van kinds af aan ben ik nieuwsgierig naar wat er bij mensen leeft en wat ze beweegt. Aan het einde van de middelbare school wilde ik ziekten bij de mens oplossen. Als studierichting koos ik Biomedische wetenschappen. Een prachtige studie, maar daarin miste ik toch echt de mens. Geneeskunde studeren was de logische vervolgstap voor mij en het eindresultaat is dat ik kinderneuroloog ben geworden.

Gijs

Als coassistent stelde ik bij een jongen een hersentumor vast. Gesprekken met ouders volgden, waarin hun verdriet, onmacht en wanhoop naar voren kwam. De jongen zelf wilde niks horen over zijn ziekte, maar hij wist dat hij doodging en hij droeg dit met een vanzelfsprekendheid.

Ik werd zowel geraakt door de emoties van ouders als de kracht en wijsheid van de jongen.

Dit maakte mij bewust van het feit dat, voor mij in het werk als arts, het eerlijk schetsen van vooruitzichten en luisteren naar het verhaal van de patiënt en het gezin essentieel is. 

een helende plek

In elke fase van een ziekte maar zeker bij een naderend levenseinde is het zo belangrijk om eerlijk te communiceren en open te staan voor wat er leeft in het gezin. Om samen stil te staan bij wat kan, maar ook stil te staan bij het feit dat niet alles hoeft wat kan. Kijken wat het gezin nodig heeft om de eigen regie te pakken, om weer in hun kracht te staan. Vaak is hiervoor als arts in de ziekenhuis setting te weinig tijd. Dit is voor mij echt de drijfveer geweest om in 2018 het ziekenhuis te verlaten om een helende plek voor het afscheid van het kind te gaan creëren. Een plek waar het gezin samen is en gestreefd wordt naar heelheid door elkaar echt te zien en te horen en er voor elkaar te zijn. 

mijn ervaring

Om die plek te creëren maak ik gebruik van mijn uitgebreide medische kennis als kinderneuroloog met ervaring op de kinder-intensive care, medium-care en polikliniek. Voor het streven naar comfort gebruik ik een bredere aanpak. Naast medicatie kijk ik ook of andere interventies zoals mindfulness of massages toepasbaar zijn. Ik heb hiervoor diverse cursussen gevolgd waaronder de e-learning “Integratieve therapie voor de behandeling van pijn” aan de universiteit van Arizona.

In mijn werk als arts heb ik al veel patiënten en ouders begeleid. Ik heb mijn medische kennis en ervaring aangevuld met de opleiding “Stervensbegeleiding” aan de Academie van Geesteswetenschappen en diverse trainingen bij het expertise centrum “Omgaan met verlies. Eind maart verwacht ik de opleiding “Arts als coach” af te ronden. Allemaal vaardigheden om het kind en het gezin in de laatste fase nog beter te kunnen ondersteunen.

In de laatste fase van het leven van een kind is het gezin zoveel mogelijk samen en wordt gestreefd naar heelheid.