Wat anderen zeggen

Karin en haar deelname aan NIK Zuidwest

In 2019 heb ik kennis mogen maken met Karin en wat werd deze kennismaking een bijzondere ontmoeting!

Vanuit mijn passie voor de zorg bij gezinnen met ernstig zieke kinderen en kinderen met een levensbedreigende- of levensduurverkortende aandoening werden direct onze raakvlakken in het eerste gesprek duidelijk: naast het kind en het gezin staan tijdens de reis van hun ziekteproces, een luisterend oor zijn en handvatten bieden om het kind en het gezin weer in hun kracht te zetten.

Karin heeft ondertussen ook begeleiding gegeven aan gezinnen die door de ziekte van hun kind de grip op de situatie kwijt waren geraakt door emotie, miscommunicatie en de enorm druk die het gezin ervaart als een van de kinderen zo ziek is.

Ik heb deze gezinnen gesproken en wat een warme reacties heb ik mogen ontvangen over de inzet van Karin!

Steeds hoor ik weer dat zij die arts is met dat stukje meer.

De arts die verder kijkt dan een protocol en beleid. De arts die luistert naar het gezin en ze steeds weer naar het hier en nu brengt. Ze maakt levensvragen bespreekbaar die een andere arts vaak uitstelt maar zo belangrijk zijn voor dat gezin!

Wat een meerwaarde is het dat Karin zich ook verder heeft gespecialiseerd in het stuk van de rouw- en verliesbegeleiding. Dit is een grote vraag vanuit de gezinnen waar ook ik veel contact mee heb vanuit mijn functie als coördinator van het NIK Zuidwest.

Karin is een absolute meerwaarde voor gezinnen, maar ook voor haar medeprofessionals in het netwerk. In de toekomst zal ik samen met Karin masterclasses gaan verzorgen op het gebied van palliatieve zorg. Want hoe fijn is het om deze expertise met elkaar te delen?

Chantal van der Velden

Netwerkcoördinator NIK Zuidwest
Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Karin en haar werk als neuroloog en Karin als mens en partner

Ik leerde Karin kennen tijdens haar opleiding tot neuroloog in het ErasmusMC in Rotterdam op de polikliniek neurologie. Wij vonden elkaar in het gesprek over palliatieve zorg voor volwassenen en kinderen. Haar passie was voor mij zo inspirerend dat ik mij ook weer opnieuw ging verdiepen in het zorgen voor kinderen en hun ouders. Daar vonden wij elkaar in het denken over een hospice voor kinderen, begeleiding van ouders maar dan vanuit een niet medische hoek maar rondom zingeving en rouwverwerking bij ouders en kinderen. Een plek waar je bij kunt tanken en kunt laten zijn wat is.

Karin is bevlogen in haar passie en haar warme speelse benadering van kinderen maakt dat kinderen zich veilig bij haar voelen.

Haar ervaring uit het Sophia kinderziekenhuis en het Wilhelmina kinderziekenhuis vormen hiervoor een solide basis.

Ik gun ieder ziek kind en iedere ouder de warme liefdevolle betrouwbare zorg van Karin omdat het zorg uit het hart is.

In de samenwerking met Karin, hoop ik op nog meer mooie momenten in de scholing van collega’s en heel veel spelen met kinderen!

Cisca Peters

Verpleegkundig Consulent neuromusculaire ziekten in het ErasmusMC Rotterdam
Consulent euthanasie bij het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen levenseindekliniek)
Geestelijk verzorger en eigenaar zinvollezorg.nl