Privacy beleid

Arts zinvolle zorg vindt het van het allergrootste belang dat uw privacy wordt gerespecteerd. Ik ga daarom zeer zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. In deze privacyverklaring wil ik u graag informeren over de gegevens die ik verzamel en hoe hiermee wordt omgegaan. Hiermee wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens er worden verzameld?

Arts zinvolle zorg verzamelt op verschillende manieren gegevens. Op de website zijn dit gegevens die nodig zijn om de website zo goed mogelijk te kunnen tonen en eventueel te verbeteren. Wanneer u via de website, per e-mail of telefonisch contact opneemt, ontvang ik van u bepaalde gegevens die worden opgeslagen in een digitale administratie. Daarnaast verzamel ik uw gegevens ten behoeve van geboden therapie/psychosociale ondersteuning.

Wie heeft inzage in uw dossier?

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik zal géén gegevens aan derden verstrekken, zonder vooraf hiervoor uw toestemming voor te hebben gekregen. Als het wenselijk is om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar, zal ik hiervoor vooraf ook uw expliciete toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook gebruikt worden voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. U wordt daar vooraf voor op de hoogte gebracht. Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Hoe lang blijft uw dossier bewaard?

Het dossier dient volgens de wet (WGBO-wet) 20 jaar bewaard te blijven.

Hoe is uw dossier beveiligd?

Arts zinvolle zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik tegen te gaan.

De factuur

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen. Op de factuur die u ontvangt van mij staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘kinderpalliatieve zorg’ of ‘psychosociaal consult’.
  • De kosten van het consult

Contactgegevens

Vragen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan Arts zinvolle zorg: info@artszinvollezorg.nl